greenactive sürdürülebilirlik
vazgeçilmez önceliğimiz...

SÜRDÜRÜLEBİLİR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Sürdürülebilir yaşamın temelleri atılırken, greenactive PR olarak biz de SÜRDÜRÜLEBİLİR bir gelecek ve daha iyi bir dünya için etik değer ve ilkeleri üzerine kurulu yaratıcı ve örnek projelerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz.

2012 yılından bu yana yapılan çalışmaların sonucunda , “insanlar, gezegen ve refah” odaklı 17 Sürdürülebilirlik hedefi belirlendi. Ve bu hedefler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderleri tarafından da kabul edilerek imzalandı. Bütün kurum, kuruluşlar ve hayatımızdaki markalar bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurulan SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK birimleri ile projeler üretilip hayata geçiriliyor. Amaç tek; SÜRÜDÜRÜLEBİLİR bir gelecek..

Söz konusu hedeflerde; 2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel konu üzerinde küresel dayanışma ve ortaklık sağlanması amaçlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORTAKLIKTIR.   SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞER YARATMAKTIR.

Kurum, kuruluşlar ve hayatımızdaki önemli markalar bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurulan SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK birimleri ile projeler üretilip hayata geçiriliyor

Başlangıçtan bu yana doğal bir içgüdüsüyle bizim de her işte değişmez hedefimizdi. “Sürdürebilirlik” anlayışımızı müşterilerimiz için bugüne kadar tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz pek çok projemizde ortaya koyduk.

Bu bizim, gelecek nesillere karşı en büyük ve vazgeçilmez sorumluluğumuzdu. Bugün bu yapılanların önemi daha iyi anlaşılıyor... Bunu görmekten mutlu ve gururluyuz.

Bugün dünyanın üzerinde hemfikir olduğu 17 sürdürülebilirlik hedefinde başarıya ulaşmak, Sürdürülebilirlik için değer yaratılacak ortaklıklarla mümkün olacak. Çünkü Sürdürülebilirlik bir ortaklık işidir ve bir değer yaratmaktır. Daha yaşanabilir bir dünya ve daha güzel güzel bir gelecek için Sürdürülebilirlik

ve Sürdürülebilirlik için değer yaratılacak ortaklıklar için ortaklıklar için doğru adres greenactive.
ve bu ortaklıklar için biz hazırız.

REFERANSLARIMIZ | Değerli Ortaklıklar